Документи

Сертификат ISO 9001 – 2015

Трета група строежи от енергийната инфраструктура

Сертификат ISO 14001 – 2005

Пета група отделни видове СМР

Сертификат OHSAS 18001:2007

БСА – 2018