Проект BG16RFOP002-6.002-0551-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Проект BG16RFOP002-6.002-0551-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0551-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност; Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на...

Машина за лазерен разкрой

Машина за лазерен разкрой

Машина за лазерен разкрой Рязане на листови материали чрез фибро лазер Изработваме детайли или цялостни изделия по задания на клиента. Разполагаме с CNC машина за лазерно рязане с фиброоптичен източник с мощност 2000W. Машината ни има следните възможности: Максимален...

Проект „Работата – сигурна и безопасна“

Проект „Работата – сигурна и безопасна“

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-1045 „Работата – сигурна и безопасна“ Основна цел на проекта е да подобри работната среда в ‚ЕЛСТАРТ“ ООД , чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд и въвеждане на по-ефективни и гъвкави форми на заетост. Специфични цели:...