Проектиране и изработка на електрически табла

Производство на електрически табла

Следвайки тенденцията в развитието на производството на ел. табла в съвременни условия ,Елстарт ООД успешно се налага на българския и чуждестранен пазар с доказано качество.

Целта е постигане на възможно най-високо качество, добър дизайн, надеждност и прецизност.

Таблата съответстват на изискванията на БДС EN 60439-1.

Метални шкафове ГТТ притежават протокол за типово изпитване от акредитирана лаборатория.

ехът на фирмата е снабден с необходимото оборудване за съвременното производство на ел. табла – абкант и гилотина с микропроцесорно управление от висок клас и камера за електростатично боядисване и машина за лазерно рязане.

По заявка и ел.схема на клиента могат да се произвеждат командни табла за обслужване на ВиК, вентилационни, сигнални, отоплителни и други системи в жилищни, стопански и промишлени сгради.

За да гарантира качеството на своята продукция, фирмата използва продукти, проектирани и изработени от производител, който може да:

  • гарантира, че те отговарят на съответните норми за електрическа апаратура;
  • гарантира високо технологичен производствен процес, чиито продукти носят съответните сертификати за качество;

Ел. таблата се отличават с модерен дизайн и възможност за взаимозаменяемост на модулните елементи според изискванията на клиента.

Основно се изработват:

Главни и разпределителни табла за трансформаторни станции до 6000А;
Комплектни кондензаторни устройства /ККУ/ за автоматично поддържане на cos ?;
Табло разпределителни станции 0.4kV до 6000А за разпределение на ел. енергия в промишлени обекти;
Ел. табла за жилищни сгради;
Табла електромерни;
Индивидуални табла и командни пултове за КИП и А;
Разпределителни касети.

Отношенията между Елстарт и доставчиците отдавна са се превърнали в нещо повече от размяна на продукти и услуги. Формира се устойчиво партньорство и доверие. Конкурентните цени на произведените от нас табла се дължат на директните доставки на апаратура от фирмите производители.

Наши основни доставчици са: SCHNEIDER ELECTRIC, EATON, LEGRAND, GRESSLIN, ЕЛКАБЕЛ АД, NIEDAX, OBO Betterman, ЕЛМАРК, „Кабелкомерс“ ООД, „Никдим“ ООД, Ивел ООД, Тисенкруп Юпитер Стомана ООД, Балкан Стийл Инженеринг ЕООД и др.

Наши основни клиенти са: АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, Свободна зона – Русе, „ИРИМ“ ЕООД, „Експрессервиз“ ООД, „Унипак“ ЕООД, „Фибран“ АД, „ПИЛКО“ Разград, „Адванс техник“ ООД, „Оргахим“ АД, „Лубрика“, „Приса Ойл“ АД, „ТОП МАН“ ЕООД, „БТБ България“ АД, „Делта текстил“ ООД, „Геана“ ООД, „Маркам“ АД, ТЕЦ „Свилоза“ АД – Свищов, „Лукойл България“ ЕООД, ЗК „Земя“, София Франс Ауто АД, Община Русe

el_installations

Свържете се с нас и попитайте за информация!

Изпратете запитване