Орган за контрол

Орган за контрол „ЕЛСТАРТ” от вида С

ОБХВАТ

Контрол на eлектрически уредби и съоръжения до 1000V:
Съпротивление на изолацията;
Съпротивление на защитни заземителни уредби;
Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
Импеданс на контур „Фаза – защитен проводник”;
Защитни прекъсвачи (ЗП) за защита от токове с нулева последователност (прекъсвачи за защитно изключване – „FI” прекъсвачи) – ток на задействане, време на изключване, съпротивление на предпазното заземяване и допирно напрежение.
 Контрол на изкуствено осветление

display
Свържете се с нас и попитайте за информация!